en-GBcy-GB

Digwyddiadau Clwb Acwstic Penarth


Acoustic Cabaret

Y Brwmys Christina Thatcher Kirk Morgan
     

Yn ymddangos yn y clwb am y tro cyntaf mae Paul Cottrell a Dave Kenwrick o'r Brwmys. Yn dod o gefndiroedd cerddorol gwahanol o roc a gwerin, mae'u harddull o gerddoriaeth erbyn hyn yn ymestyn dros sawl genre, o gerddoriaeth gwlad/gwerin i reggae a cherddoriaeth y Dwyrain Canol. Yn defnyddio harmonïau lleisiol a rhythmau cryfion i gyfeilaint gitar, maen nhw'n rhoi naws deinamig a chyffrous i'w caneuon. Fel Y Brwmys maen nhw wedi cynhyrchu dau EP yn ddiweddar, Smile a Trees and Treachery, a maent yn sgwennu deunydd ar hyn o bryd i'w recordio'n fuan. Fel perfformwyr profiadol yng gwyliau dros Brydain gyfan, ac yn perfforio'n rheolaidd ar draws De Cymru, maen nhw'n siwr o ddarparu noson i'w chofio.

Mae barddoniaeth a straeon byrion Christina wedi cael eu cyhoeddi yn eang mewn cylchgronau yn cynnwys The London Magazine, a'i chasgliad cyntaf, More Than You Were, newydd gael ei gyhoeddi. Yn diwtor ym Mhrifysgol Caerdydd, mae Christina hefyd yn cyflwyno gweithdai ysgrifennu creadigol ar draws De Cymru, yn rhedeg prosiectau ar gyfer cyrff megis Making Winds a'r Welsh Writers Trust, a chyd-drefnu digwyddiadau llenyddol ar gyfer yr ŵyl Made In Roath


Mae Kirk Morgan yn gyfansoddwr caneuon ifanc a thoreithiog, ac yn berfformiwr ymroddgar ar y cylchdaith gerddoriaeth fyw. Ers ei lwyddiant ysgubol yn y clwb dros flwyddyn yn ôl, mae Kirk wedi gwneud sawl ymddangosiad ar radio a theledu, a mae nifer ei ddilynwyr brwd yn parhau i gynyddu. Ar ôl rhyddhau ei 18 Songs yn gynharach eleni, mae wedi ail-gydio mewn sgwennu deunydd newydd, ar yr un pryd â gweithio gyda'i fand y Docktown Pearls. Yn canu cymysgedd o gwerin/felan/Americana, mae Kirk yn cyflwyno'i ganeuon fel gwir eicon "Gwreiddiau Americanaidd".

 

 

19.02.2016


Cabaret Acwstic

Omega Two Nicholas Whitehead Chris Kelly
     

Oherwydd saldra, mae gwesteion gwreiddiol y noson, Rookery Lane, wedi gorfod canslo'u ymddangosiad, ond mae'r ardderchog Omega Two wedi camu 'mlaen i arbed y sefyllfa.

Omega Two yw Jane Williams (llais) a Pete Mathison (gitâr), a byddant yn chwarae cymysgedd eang o gerddoriaeth jazz, y felan ac Americana. Mae llais cyfoethog Jane yn adnabyddus i gynulleidfaoedd lleol a phell. Mae wedi perfformio yng gŵyl Jazz Aberhonddu, a wedi ymddangos sawl gwaith ar radio a theledu.

Yn wreiddiol o Gymbria, mae Pete Mathison, cyn gitarydd sesiwn Llundain, yn gitarydd enwog. Mae wedi chwarae gyda Red Beans and RiceFreddie and the Dreamers a hefyd gyda  Ray Davies, prif ganwr a chyfansoddwr The Kinks. Gyda Ray Davies mae wedi teithio'r byd a pherfformio ar brif lwyfan Glastonbury.


Croesawir Nicholas Whitehead yn ôl fel bardd y noson, ar ôl ei berfformiad hynod o ffraeth rhai misoedd yn ôl. Yn barddoni ers ei arddegau, gall ei waith fod yn ddigrif, yn wirion, yn ddifrifol a weithiau'n rhamantus. Wedi 'i ddylanwadu gan feirdd fel Leonard Cohen a William Wordsworth, mae wedi perfformio yng Ngŵyl Barddoniaeth Cheltenham, Gŵyl Jazz Aberhonddu a Gŵyl Barddoniaeth Caerloyw ymysg sawl un arall.


Yn ymddangos yn y clwb am y tro cyntaf mae Chris Kelly, perfformiwr acwstic deinamig a chyn aelod o'r Scooters. Yn fawr ei barch fel canwr/cyfansoddwr ar sîn cerddoriaeth De Cymru, mae Chris yn dod â'i "pop acwstic" i gynulleidfaoedd ym mhobman yn rheolaidd. Wedi'i ddylanwadu gan gyfansoddwyr fel Paul McCartney, Stevie Wonder a Neil Finn o Crowded House, mae Chris yn rhoi bwyslais ar felodi pan grefftio 'i ganeuon, ac ar hyn o bryd mae'n cynhyrchu deunydd ar gyfer EP y mae'n gobeithio bydd yn cael ei ryddhau 'n hwyrach eleni.

Fel prif lais y Scooters, cafodd Chris lwyddiant yn yr UDA yn gynnar yn y 2000's. Wedi arwyddo i'r label annibynnol Aeronaut, cafodd y band gyfnod o berfformio yn rheolaidd yn y Viper Rooms yn Hollywood ar gais yr actor Johnny Depp a, tra bod yno, cafodd y band ei gefnogi gan gerddor jazz a seren sgrîn Hollywood arall, Jeff Goldblum.


 

 

18.03.2016


Acoustic Cabaret

Christopher Rees Bardd - i'w gadarnhau Wayne Brennan


   

Bydd Christopher Rees yn ymddangos yn y clwb am y tro cyntaf i berfformio deunydd o'u albwm sydd ar fin ymddangos, The Nashville Songs, a sgwennodd yn Nashville, UDA, gyda rhai o gyfansoddwyr caneuon gorau y 'Ddinas Gerddoriaeth'. Wedi rhyddhau 6 albwm mawr eu clod yn barod, mae agwedd unigryw Chris at gerddoriaeth 'Roots/Americana' wedi cael ei gefnogi gan neb llai na Bob Harris ar Radio 2, ac Uwch Olygydd cylchgrawn Mojo, Phil Alexander, ynghŷd â phartneriaid teithio o sylwedd fel Steve Earle, John Cale, Patty Griffin a Kristin Hersh ymhlith rhai eraill.

"An increasingly accomplished songwriter in full flight” (MOJO).

 

 

15.04.2016


Acoustic Cabaret
DS: 2il Ddydd Gwener yn lle 3ydd Dydd Gwener y mis yma!

David Roberts Mike Greenhough Max James
     

Returning to the club for his second guest-spot appearance is David Roberts, a singer songwriter and fingerstyle guitarist based in Cardiff. David’s first album ‘St Clears’ was released in late 2014 and quickly received radio play on BBC Wales, an album of the month feature on leading blog FolkRadioUK, and positive reviews in the UK and Europe. The album was recently included in the Welsh National Archive of Screen and Sound.

While his recordings also make use of larger and more elaborate arrangements, Roberts’ live solo performance is a chance to see the unique voice and intricate guitar playing that are at the centre of his music. He is earning a reputation as a unique and breathtaking performer.

David was recently awarded funding by the BBC and Arts Council Horizons Launchpad fund to record his next EP - “Sending out Fires”, which was recorded at Fieldgate Studios in Penarth, with Aidan Thorne on Double Bass and Kirstie Miller on Cello

Yn ymddangos am yr ail dro yn y clwb ydy'r aml-dalentog Maxwell James. Yn raddedig o Academi Celfyddydau Theatr Mountview, mae Max wedi gweithio mewn theatr, teledu a ffilm trwy'r wlad i gyd, yn ogystal â Ewrop, y Dwyrain Canol a'r Dwyrain Pell. Fel canwr-cyfansoddwr, roedd Max yn un o sefydlwyr Cheviot Hill, band dawnus chwech-darn, ac ennillwyr Brwydr Bandiau Varsity.

Erbyn heddiw mae'n perfformio gyda'r grŵp harmoni pedwar-llais '57 Chevy, ac hefyd ar fwrdd llongau mordeithio gyda'r grŵp harmoni jazz/swing The Fly Boys. Mae Max hefyd yn perfformio ar ei ben ei hun prydbynnag mae'n gallu, i ddangos ei dalentau fel cyfansoddwr, ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar gynhyrchu EP newydd.
 

 

10.06.2016


Acoustic Cabaret

Fly Yeti Fly Rebecca Parfitt
John Adams
     

Fly Yeti Fly yw Lorna Somerville a Darren Fisher. Roedd Lorna arfer ffermio ieir bach yr haf, tra bod Darren yn canu mewn barrau ar Arfordir Gorllewin yr UDA. Cwrddon nhw mewn tafarn bach yn Nyfnaint, wedyn symud i ynys yng nghanol camlas yng Ngwlad Belg, tyfu llysiau, adeiladu fan gwersylla a dechrau sgwennu caneuon gyda'i gilydd.

Yn defnyddio trefniannau ceinion gitâr/mandolin ynghŷd â harmonïau lleisiol sensitif, mae ganddynt sain naturiol a hawdd, a phersonoliaeth i'w cerddoriaeth sydd yn tynnu rhai eraill mewn i'w byd, yn adrodd straeon am gariad, colled a byw oddi ar y tir. Mae’u dylanwadau’n cynnwys cerddorion gwerin y 60au o’r ddwy ochr Mor yr Iwerydd, megis Joni Mitchell, Simon & Garfunkel, CSN a Nick Drake, Americana cyfoes fel Ryan Adams, a chyfansoddwyr caneuon Prydeinig megis Tom McRae a Ben Howard. Ar hyn o bryd maen nhw yng nghanol recordio’u halbwm cyntaf Shine a Light in the Dark, a fydd yn cael ei ryddhau ym mis Awst 2016. 

Maen nhw’n ymddangos mewn sawl gŵyl yr haf yma, yn cynnwys gwyliau gwerin lleol y De-orllewin a gwyliau mwy detholiadol megis Chagstock, Home Farm, Curious Yellow ac Offgrid.

Mae Rebecca Parfitt yn dychwelyd i’r clwb i ddarllen rhagor o’i barddonaieth wych.

Mae Rebecca wedi gweithio ym myd cyhoeddi ers naw mlynedd, yn dechrau’i gyrfa yn Llundain, yn gweithio gan amlaf mewn cylchgronau. Symudodd i Gaerdydd i astudio tuag at MA mewn Dysgu ac Arfer Ysgrifennu Creadigol yn 2009, ac erbyn hyn mae hi’n gweithio dros Llyfrau Seren.

Mae Rebecca hefyd yn fardd sy wedi cael ei chyhoeddi mewn nifer o gasgliadau a chylchgronau. Mae wedi bod ar restr fer gwobr Casgliad Barddoniaeth Debut Cinnamon Press, y Wobr Barddoniaeth Ryngwladol Bridport, a’r Wobr Gair Llafar John Tripp. Mae’n hoff iawn o’r dieithr, yr anesmwyth a’r macâbr.

Mae’i barddoniaeth wedi cael ei ddisgrifio fel "golewyrchu gyda chlirder, yn gwneud i’r byd beunyddiol o berthnasau gorlifo gyda syndod cythryblus”.

Yn ei hamser sbâr gellid dod o hyd iddi yn y syrcas, gan amlaf yn hongian wyneb i waered.

Yn enedigol o Aberdâr, neidiodd John Adams i’r tywyllwch dim ond ychydig o flynyddoedd yn ôl, gan ymddiswyddo fel athro mathemateg, a phrynu “amp” ar gyfer canu yn y stryd a dilyn ei gariad at gerddoriaeth.

Enillodd lu o ddilynwyr, a llwyth o hyder, trwy’i berfformiadau ar y stryd, a’i siwrnai ryfeddol ar yr X-Factor yn 2011.

Gyda’i lais pur a phresenoldeb hawdd ar y llwyfan, mae wedi perfformio gydag enwau cyfarwydd iawn megis Take That, Olly Murs a Katherine Jenkins.

Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar ei ail albwm, tra chyrhaeddodd ei albwm cyntaf, The Pavement is my Stage, rhif 7 yn siartiau canwr/cyfansoddwr iTunes, yn derbyn adolygiad 5 seren.

Bydd pianydd ac offerynwr taro Andy Morgan yn ymuno â fe ar y llwyfan.
 

 

15.07.2016


Cabaret Acwstic

Erika Kulnys
David Foster Morgan
John Lewis & Tony Thompson 
     


Yn ymweld â ni o Nova Scotia, mae Erika Kulnys yn gyfansoddwraig ysbrydoledig a thoreithiog, yn gweithio ar draws sawl dull gwahanol, sy'n sgwennu caneuon gwefreiddiol a fydd yn newid eich ffordd o weld eich hunan a'r byd. Mae ganddi lais pwerus gydag ystod eang o soniareddau ac emosiwnau, a mae'i hiwmor a gonestrwydd ar lwyfan yn agor ei cherddoriaeth i gynulleidfaoedd ar draws oedran a diwylliant. 

Enillodd ei CD, Angel on the Road, wobr Recordiad Ysbrydoledig y Flwyddyn 2015 yn Nova Scotia. Casgliad o ganeuon cariad, iachau a heddwch, yr oedd yn y 10 uchaf yn y siartiau lleol, a chyrraeddodd rownd olaf y gystadleuaeth CBC Searchlight ar gyfer artist newydd orau Canada 2015.

Cyrraeddodd Erika rownd olaf cystadleuaeth Artist Benywaidd Orau yng ngwobrau Cerddoriaeth Acwstic Rhyngwladol 2014, gyda'i chân Had to Come Home

Mae'i CD diweddaraf, Rise Up, ar fin cael ei ryddhau. Mae'n gasgliad o ganeuon sy'n dweud straeon am gariad, cyfiawnder cymdeithasol a rhyddid, a chafodd ei recordio yn stiwdio Signature Sounds gan Mark Thayer (artistiaid fel Josh Ritter a Richard Schindell). Mae Rise Up yn cynnwys cerddorion Dave Mattacks (Fairport Convention, Paul McCartney), Richard Gates (Patty Larkin), a Jim Henry (Mary Chapin-Carpenter, Paula Cole). 


Mae David Foster-Morgan yn byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd. Dechreuoedd sgwennu barddoniaeth yn ei ieuenctid hwyr - neu yn gynnar yn ei ganol oedran - a pharhaodd, er gwaethaf gyrhaeddiad ieuenctid hwyr iawn, neu ganol oedran go iawn.

Mae wedi goroesi rhwystrau fel ei Square Fact yn cael ei gwrthod, i weld ei gerddi yn cael eu cyhoeddi mewn sawl cylchgrawn,  yn cynnwys Poetry Wales, Envoi, Smiths Knoll, a The Interpreter’s House. 

Cyrhaeddodd rhestr fer cystadleuaeth barddoniaeth y Times Literary Supplement, a chafodd ei gasgliad cyntaf, Masculine Happiness, ei gyhoeddi gan Lyfrau Seren mis Hydref diwethaf.

Mae'i waith yn anelu at cymysgu'r beunyddiol gyda'r metaffisegol, a fel arfer yn mynd o chwith, yn cymysgu'r gorffennol gyda gwidryn o Metaxa; neu ddysgu ymarfer corrf i blant o Fae Caerdydd. 

Mynychodd Square Writers yn Waunadda yn rheolaidd am 2 flynedd, a mae'n tueddu cwyno am ddiffyg grwpiau tebyg, ond yn llawn mor debyg i anghofio mynd pan cychwyn un newydd. Mae'n ddyn moesgar ac addfwyn tu hwnt; mae fel nad oes unrhywbeth yn ei boeni. Mae'n ddyn twymgalon a deallusol, ond mae ganddo hefyd synnwyr digrifwch sych, a mae pob un o'r agweddau yma o'i gymeriad yn cael ei adlewyrchu i raddau yn ei farddoniaeth.

 


Wedi'u hailuno yn y clwb ym mis Ionawr llynedd am y tro cyntaf mewn 20 mlynedd, mae John Lewis a Tony Thompson, meistri blues a rockabilly, yn dychwelyd diolch i alw mawr, gyda set arall ysgytwol i godi'r galon a'r t
ô.

Dathlodd John 30 mlynedd yn y busnes yn ddiweddar, ac i nodi'r garreg filltir hon fe rhyddhaodd ei 15fed albwm stiwdio, 
His Other Side, casgliad sy'n canolbwyntio mwy ar ei chwarae acwstic na'i recordiau blaenorol.

Eleni mae John wedi teithio a chwarae mewn wyth gwlad wahanol tu allan i'r DU, yn aml fel prif atyniad gwyliau fel Greeze yn Awstralia. Yn cael ei ddisgrifio fel "un o gyfrinachau mwyaf Cymru", mae dal i weithio'n eang yn y wlad yma a bydd yn rhyddhau albwm unawd
 yn gynnar y flwyddyn nesaf tra bod yn cynllunio taith deunaw-diwrnod o Land’s End i John O’Groats.

Yn cydweithio gyda'r hyfedredd ryfeddol harmonica blues Tony Thompson, mae'r ddeuawd yn creu swn sy'n sicr o gynhyrfu!
 

 

21.10.2016


Acoustic Cabaret

Omega Two
Katherine Stansfield
Ragsy
     


Yn dychwelyd ar ôl galw mawr mae Omega Two. Gyda Jane Williams (llais) a Pete Mathison (gitâr), maen nhw'n chwarae cymysgedd eclectig o Americana, jazz a blues. 

Gyda llais a dull tebyg i Eva Cassidy, mae Jane wedi perfformio yng Ngŵyl Jazz Aberhonddu, wedi ymddangos yn rheolaidd ar y radio a'r teledu, a gwnaeth sesiwn recordio byw gyda Van Morrison mis Awst diwethaf.

Yn wreiddiol o Gymbria, mae Pete Mathison, cyn gitarydd sesiwn Llundain, yn gitarydd enwog. Mae wedi chwarae gyda Red Beans and Rice, Freddie and the Dreamers a hefyd gyda  Ray Davies, prif ganwr a chyfansoddwr The Kinks. Gyda Ray Davies mae wedi teithio'r byd a pherfformio ar brif lwyfan Glastonbury.


Mae Katherine Stansfield yn nofelwraig a bardd o Gernyw yn wreiddiol, ond erbyn hyn wedi'i hymgartrefi yng Nghaerdydd.

Cafodd ei nofel gyntaf, The Visitor, ei chyhoeddi gan Parthian yn 2013. Wedi'i disgrifio gan y Daily Mail fel “cofnod atgofus oes o'r blaen… yn ddigamsyniol ddwfn o'r galon”, aeth y nofel ymlaen i ennill wobr ffuglen Holyer an Gof 2014.

Cyhoeddwyd ei chasgliad cyntaf o farddoniaeth, Playing House, gan Seren yn 2014, a dyfarnwyd Ysgoloriaeth Llenores iddi gan Llenyddiaeth Cymru er mwyn cwblhau ei hail casgliad. Mae ganddi PhD mewn Ysgrifennu Creadigol gan Brifysgol Aberystwyth, lle dysgodd fel darlithydd am sawl flwyddyn.

Bydd Falling Creatures, nofel dditectif, yn cael ei chyhoeddi gan Allison & Busby yn 2017, gyda dilyniant i'w ddilyn yn 2018.


Bydd Ragsy, canwr/cyfansoddwr, cyflwynydd a sieff roc a rôl o Aberdar, yn dod a'i sioe unigryw i'r clwb am y tro cyntaf.

Bardd a cherddor trwy gydol ei oes, daeth ei enw yn gyfarwydd iawn cwpl o flynyddoed yn ôl pan wnaeth argraff da iawn ar y beirniaid a'r gynulleidfa gyda'i berfformiad ar raglen BBC The Voice, yn dewis cyd-Gymro a seren chwedlonol Syr Tom Jones i'w ymgynghori.

Storïwr a diddanwr gwych, mae'i sioe yn un i beidio â'i golli, yn bendant.

18.11.2016


Noson Gyda ... Martyn Joseph

     


Yn groes i'r ffurf "cabaret acwstic" arferol, ni fydd cerddorion eraill, na bardd, na raffl yn y digwyddiad hwn, dim ond noson yng nghwmni un o berfformwyr gorau'r sîn gerddoriaeth acwstic, ac un o gerddorion mwyaf poblogaidd Cymru. 

Yn enedigol o Benarth, mae gyrfa Martyn yn ymestyn dros 30 mlynedd, 32 albwm, hanner miliwn o werthiannau recordiau a miloedd o berfformiadau byw ar draws y byd. Mae amlochredd ei gerddoriaeth yn cyffwrdd â dulliau cerddorol gwerin, roc, "soul" ac Americana, ond rhywsut ni all yr holl labeli yma diffinio ysbryd ei gerddoriaeth. Wedi 'i gymharu â Bruce Springsteen, John Mayer, Bruce Cockburn a Dave Matthews, mae wedi creu arddull unigryw ei hunan fel perfformiwr byw hudol, yn sefyll ar wahân, gydag enw am ddarparu profiad cerddorol y mae miloedd wedi disgrifio fel un gorau eu bywydau.

Talent unigryw, wedi'i yrru gan angerdd, ymwybyddiaeth gymdeithasol a chariad at ei grefft, mae'i gerddoriaeth yn llwyddo rymuso a sefyll dros llawer un. Mae'n gitarydd rhyfeddol sy wedi datblygu dull ergydiol unigryw ochr yn ochr â llais pwerus syfrdanol, a mae wedi'i alw "y Springsteen Cymreig".

Mae Martyn yn teithio’n ddi-baid a wedi chwarae dros 100 o cyngherddau eleni yn unig, yn y DU, Ewrop, Canada a’r UDA. Ar ôl ymddangos yn Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd yr wythnos ddiwethaf, bydd y sioe yma’n gyngerdd cartref prin iawn ym Mhenarth, a siawns bron yn unigryw i weld cerddor o’r safon yma mewn lleoliad mor gartrefol.

Cafodd ei ddyfarnu fel Artist Gwrywaidd Gorau yng Ngwobrwyon Cerddoriaeth Cymreig y BBC yn 2004, ac enillodd ei gân “There’s Always Maybe” categori Cân Werin Orau yng Ngwobrwyon Cerddoriaeth Annibynol y Byd. Yn ogystal â’i 5 cân yn 50 uchaf siartiau Prydain, mae pwysigrwydd ei waith wedi cael ei gydnabod gan raglenni fel cyfres oriau brig BBC2 ar Ganwyr/Cyfansoddwyr. Mae cyfiawnder cymdeithasol yn elfen anhepgorol trwy gydol ei gerddoriaeth, rhywbeth sy wedi cael ei gydnabod gan sawl ddyfarniad a chymeradwyaeth dyngarol.

Mae wedi teithio gydag artistiaid megis Art Garfunkel, Jools Holland, Ani DiFranco, Suzanne Vega, Mike and The Mechanics, Joan Armatrading, Celine Dion a Shirley Bassey. Mae’n storïwr sy’n gweu hanesion am bynciau cyfoes yn ogystal â straeon am freuder cariad, gyda gallu hudolus i gyffwrdd â’i wrandawyr trwy’i angerdd a’i hiwmor. Mae’r nifer o adolygiadau anhygoel yn ei roi ar wahân fel perfformiwr na ellir ei golli, perfformiwr unigol mae’i gerddoriaeth yn aros yn eich calon yn hir ar ôl i’r sioe orffen.

Nodwch fod tocynnau i’r noson hon yn £12.

16.12.2016


Cabaret Acwstic

Wayne Brennan
Stephen Payne
Whiskey River Boys
     


Ymddangosodd Wayne Brennan yn y clwb am y tro cyntaf ym mis Ebrill 2016, ac yn syth bin aeth ar y rhestr i ddod yn ôl!

Mae'n ganwr/cyfansoddwr o Offaly, yn Iwerddon.  Rhyddhaodd ei albwm gyntaf, In my Hands, ym 2009 a mae wedi  teithio'n eang yn cefnogi artistiaid megis y Gypsy Kings a'r Alabama 3. Mae'n hen law fel perfformiwr ar radio a theledu genedlaethol yn Iwerddon, ac aeth ei gân And I Love mewn i'r 20 uchaf yn ei wlad frodorol. Ers hynny mae'r gân wedi cael dros 600,000 gwrandawiad ar YouTube. 

Yn y ddwy flynedd diwethaf mae Wayne wedi ennill tair cystadleuaeth gân genedlaethol yn Iwerddon gyda chaneuon o'i albwm newydd Live, Love, Sing and Dance, a mae'i berfformiadau byw, yn nodedig am ei lais llyfn a'i sgiliau gitâr trawiadol, wedi creu dilyniant mawr iddo ar gylchdaith gerddoriarth fyw.

Bydd y rhai ohonoch a'i welodd mis Ebrill diwethaf heb ei anghofio, ac i'r rhai na welodd mohono, mae pleser mawr yn aros amdanoch chi!


Mae Stephen Payne yn gweithio ym Mhrifysgol Caerfaddon. Mae'n rhannu'i amser felly rhwng Caerfaddon a Phenarth, a mae'n sgwennu cerddi rhwng Caerdydd Canolog a Filton Abbey Wood.  

Cyhoeddwyd ei gasgliad llawn cyntaf o gerddi,  Pattern Beyond Chance gan HappenStance yn 2015, a chafodd ei roi ar restr fer ar gyfer Llyfr y Flwyddyn yng Nghymru. 

Hwn fydd ei drydydd ddarlleniad yn y clwb, sy'n fesur o'i poblogrwydd mawr.


I'r rhai ohonoch sy'n cofio Clwb Gwerin/Blues Penarth yn ôl yn yr 80au hwyr a'r 90au cynnar, bydd Martin Blake yn wyneb cyfarwydd o'i ymweliadau cyson gyda naill ai Blake's III, neu Joe Le Taxi, neu American Express. Gitarydd a chwaraewr banjo anhygoel, mae Martin wedi bod yn canu a chwarae'n rheolaidd ers chwyldro mawr Gwerin/Blues o ganol y 60au, ac ar hyn o bryd fe'i welir yn canu gyda'r band 6-darn Whiskey River, ac hefyd gyda Blakes III, y Blake Plowman Hot Band a'r Grass Snakes.

Yn y Whiskey River Boys (fersiwn cryno o Whiskey River), mae'n chwarae gyda'r canwr ac offerynwr aml-dalentog Aidan Sheehan, sy hefyd yn aelod o Whiskey River, ac yn aml i gael ei weld o gwmpas Caerdydd yn cario'i acordion Cajun a'i harmonica.

Cewch ddisgwyl ystod eang o Americana – Roc a Rol Retro, Southern-style Swamp Zydeco Blues, Rocking Cajun Country gyda lleisiau ag arlliw chwisgi - blas go iawn o berfeddion deheubarth deheuol yr UDA!

17.02.2017


Noson Sant Padrig gyda ... Máire Ní Chathasaigh & Chris Newman ... a Dick Johns

 
"Blazing guitar and dancing harp" DIRTY LINEN (USA) - a sensational, contemporary sound with rich and deep traditional roots

Mae'r partneriaeth meistrolgar enwog o'r “doyenne of Irish harpers” (SCOTLAND ON SUNDAY) ac “one of the UK’s most staggering and influential acoustic guitarists” (fROOTS), erbyn hyn wedi dod a'i weledigaeth gerddorol arbennig i neuaddau mawr a bach - o'r eglwysi lleiaf Lloegr, yr Almaen a'r Eidal, i balasau yn Kyoto ac Istanbul, Canolfan y Barbican yn Llundain, Neuadd y Ddinas Sydney a'r Philharmonie Cologne – yn nwy ar hugain o wledydd ar bump cyfandir. Mae'u perfformiadau - wedi'u disgrifio gan yr Irish Times fel “music of fire and brilliance from the high-wire act in traditional music” - yn wreiddiol ond eclectig, emosiynol ond anturus: yn gymysgedd syfrdanol o gerddoriaeth draddodiadol Iwerddon, jazz poeth, bluegrass a baróc, wedi'u cymysgu gyda chyfansoddiadau newydd trawiadol, a ffraethineb hyfryd o danseiliol Chris.

Maen nhw yma, gyda ni ym Mhenarth ar Noson Sant Padrig, noson ni fydd yn cael ei anghofio byth! 


“Virtuosic, fascinating, dramatic, original, inspired, gloriously adventurous, dazzling, brilliant, stunning, impassioned, electrifying, bewitching, moving, achingly beautiful, influential, revered, unique...” - The Times, The Daily Telegraph, The Guardian, The Irish Times, The Scotsman, fRoots

“An eclecticism and spirit of adventure that is quite thrilling” - The Times 
“Dazzling virtuosity” - The Daily Telegraph 
“Chris is amazing... one of our greatest musicians” - BBC Radio 2
“In a class of their own” - The Guardian 
”Brilliant, innovative harping and guitar-playing of astonishing virtuosity and versatility” - Songlines

Bydd hefyd cefnogaeth gair llafar gan y dychrynllyd o dalentog Dick Johns, a welwyd yng Nghaerdydd yn ddiweddar yn perfformio'i sioe hynod o lwyddianus Dick Johns What Midlife Crisis? yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter. Mae wedi ymddangos gyda Ricky Gervais yn The Office ac Ardal O'Hanlon yn My Hero, a wedi perfformio mewn dros 30 o ddramau ar gyfer Radio 3 a 4. Cyd-sefydlwr y Custard Factory Theatre Company a chyn MC ar gylchdaith comedi Llundain, bydd ei ymddangosiad yn dangos ochr wahanol arall eto i Glwb Acwstic Penarth!

Mae tocynnau yn £10, ac yr yrdym yn ddiolchgar iawn i dderbyn gefnogaeth gan Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer yr achlysur yma, trwy'u cynllun "Noson Allan". Ewch i'n Tudalen Docynnau ar gyfer manylion am sut mae gael tocynnau.


17.03.2017


Cabaret Acwstic

Siobhan McCrudden Gareth Writer-Davies Mumbo Jumbo


Nodwyd fel ‘Un i'w gwylio yn 2016’ gan NewSoundWales, mae llais Siobhan McCrudden
 wedi cael ei ddisgrifio fel un “bregus, pur a nodweddiadol iawn”.

Wedi canu ym Mhrydain a'r UDA, mae cyfansoddi Siobhan yn adeiladu ar y profiadau hynny, yn adlewyrchu diddordeb dwfn mewn cerddoriaeth gwerin/gwreiddiau a'r tirluniau cerddorol enfawr o Americana.

Ffeindiodd ei hun yn gynnar yn perfformio ar gylchdaith tai coffi Efrog Newydd, lle suddod dylanwadau canu gwlad a gwerin mewn i'w harddull o gyfansoddi caneuon. O'r dechreuadau yma aeth ymlaen i ganu mewn gigiau mwy yn yr Amerig a gartref, yn perfformio mewn gwyliau a chlybiau gwerin fel ei gilydd. 

Mae'i chaneuon wedi cael eu chwarae'n lleol ar Radio Caerdydd ac hefyd ar BBC Cymru trwy Adam Walton o BBC Introducing

Wedi rhyddhau sawl cân ar label SoundGallery yn 2007, bydd Siobhan yn dychwelyd i weithio gyda'r cynhyrchydd Grice Peters o SoundGallery yr haf yma i weithio ar ei EP a bydd yn cael ei rhyddhau yn gynnar y flwyddyn nesaf.

Mae Siobhan yn union beth mae Clwb Acwstic Penarth yn edmygu, a 'dyn ni'n edrych ymlaen yn fawr i'w chroesawu i'r clwb am y tro cyntaf.


Bardd o Letchworth, Sir Hertford yw Gareth Writer-Davies

Cyrhaeddod rhestr fer ar gyfer y Wobr Bridport a'r Wobr Erbacce yn 2014 a chafodd ei Gymeradwyo yn y Gystadleuaeth Laureate Prole, Cystadleuaeth Barddoniaeth Cymru a Chystadleuaeth Barddoniaeth Agored Sherborne yn 2015. 

Mae gwaith Gareth wedi cael ei gyhoeddi'n eang dros y flynyddoedd diweddar mewn cylchgronau megis Poetry News, The Journal, Bare Fiction, Ink, Sweat and Tears, A New Ulster, Sarasvati, a The Delinquent.

Cyhoeddwyd ei gasgliad Bodies yn 2015 gan Indigo Dreams, a bydd ei gasgliad nesaf, Cry Baby, yn cael ei gyhoeddi eleni. 

Gareth yw'r Prole Laureate ar gyfer 2017.


Mae triawd acwstic, cytgord-agos Mumbo-Jumbo yn dod â'u Sioe Vaudeville Acwstic i'n Cabaret Acwstic ni!

Yn canu'n rheolaidd ar draws y wlad yng ngwyliau a chlybiau blues a gwerin, a sioeau neuadd y pentref, mae Mumbo-Jumbo, sy wedi'u henwi dwywaith yng Ngwobrau Blues Prydeinig, yn creu nid dim ond caneuon gwych, diddorol gyda thri phrif llais, ond maen nhw hefyd yn defnyddio haid o offerynau gan gynnwys piano, acordion, bâs, utgorn, ukulele, gitâr, styllen olchi, kazoo ac offer taro.

Mae Mumbo-Jumbo'n eistedd rhywle rhwng blues, gwerin a jazz, gyda naws reggae a phrunbynnag arddull arall sy'n cymryd eu ffansi ar y noson. Gyda chaneuon am hen filwyr, colli gwallt a'r llawenydd o fyw, mae'r bechgyn yn dod â hiwmor a hwyl i'r perfformiad. Mae traciau o albwm 2016 y triawd, Sonic Gumbo, wedi cael eu chwarae'n eang ar y radio. 

Dwedodd y cylchgrawn Blues in Britain amdanynt “Mae'r dawn cerddorol heb ei ail a'r cyfansoddi'n wych”, a dwedodd y cylchgrawn Folk Monthly “...yn cyfuno dawn cerddorol gyda chellwair bywiog a chysylltiad gyda'u cynulleidfa sy heb ei ail... mae'r atyniad eang y band yn aruthrol.

Bydd Mumbo-Jumbo yn canu mewn 11 o wyliau blues, gwerin a jazz yr haf yma, felly neidiwch ar y siawns i'w gweld nhw yma ym Mhenarth!

Mae tocynnau ar gyfer yr achlysur yma yn £7.00 o flaen llaw neu £8.00 ar y drws. Gwelwch ein Tudalen Tocynnau am fanylion
16.06.2017


Cabaret Acwstic

Emme Hastings Kate North The Black Feathers
Wedi ymgartrefi ym Mryste ond gyda gwreiddiau yn Llundain, mae cantores/cyfansoddwraig Emme Hastings wedi bod yn perfformio o flaen cynulleidfaoedd ar draws de Lloegr ers dros deng mlynedd.

Mae 'i llais cynhyrfiol a chrai, a'i steil bysedd o ganu gitar yn swyno gwrandawyr. Disgrifiad gorau ei pherfformiad bysai "folk-soul", a mae'i swn yn naturiol a phersonol, yn cyseinio gyda artistiaid megis Laura MarlingLisa Hannigan.  

Yn perfformio'n gyson o gwmpas Bryste a Chaerfaddon. mae Emme newyd dychwelyd o berfformio yng Ngwyl Glastonbury ac ar hyn o bryd mae'n recordio gyda'i band Papa Juju

Hwn bydd ei hymweliad cyntaf i Glwb Acwstic Penarth, a 'dyn ni'n llawn cyffro! Yn y cyfamser, cliciwch yma am damaid bach i aros pryd!


Mae Kate North yn ysgrifennu ffuglen a barddoniaeth.

Mae'n awdures y nofel Eva Shell (Gwasg Cinnamon, 2008) a'r casgliad barddoniaeth Bistro (Gwasg Cinnamon, 2012). Mae'i straeon a barddoniaeth wedi cael eu cyhoeddi'n eang mewn antholegau a chylchgronnau, yn cynnwys The Lonely Crowd, The Lampeter Review, Two Thirds North, a Secondary Character

Y mae hefyd yn golygu ar gyfer sawl cyhoeddiadau tra'n dysgu Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.


Mae'r gallu cyfansoddi caneuon sy'n hen a newydd ar yr un pryd yn ddawn brin. Cynnyrch celfyddyd ddirgel o weu dylanwadau traddodiadol mor drwyadl fel bod nhw'n dod yn ystof ac anwe creadigaethau arloesol.

Mae'r Black Feathers, sef Ray Hughes a Sian Chandler, yn ddau dalent o'r fath. Sylwon nhw am yr hud rhyngddynt am y tro cyntaf tra bod yn cydweithio ar sawl brosiect cerddorol, yn uno i ddod y Black Feathers, a phartneriad bywyd, yn 2012.

Mae hydeimleddau Americana, Gwerin, a Roc Annibynnol Acwstic yn cyd-fyw yn gyfforddus yn eu byd cerddorol nhw, gyda gwaith gitâr Hughes yn cynnal y math harmonïau sy'n aml ond yn cael eu clywed mewn bandiau teuluol.

Roedd 2016 yn flwyddyn anhygoel i'r Black Feathers. Cafodd eu halbwm cyntaf clod enfawr, a thorrodd mewn ir' 10 Uchaf yn siartiau iTunes canu gwlad a siart swyddogol Americana'r DU. Cafodd albwm fyw, a recordiwyd yn The Convent yn Stroud, ei ryddhau yn hwyr llynedd. Roedden nhw'n brysur iawn yn 2016 gyda theithiau ym Mhrydain a'r UDA, ynglŷn â thaith yn Iwerddon yn cefnogi Eddi Reader. Er bysen nhw wedi gallu gorffwys ar eu bri, maen nhw wedi treulio'u hamser hamdden yn gweithio ar ddefnydd newydd a fydd yn cael ei ryddhau yn fuan.

Mae'u hymweliad i Glwb Acwstic Penarth yn rhan o gylchdaith fawr o gwmpas  Prydain - efallai hon fydd y siawns olaf i'w gweld cyn iddynt fynd allan o'n cyrraedd! 

Tra'n aros cliciwch yma am enghreifftiau o'u swn anhygoel.

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad yma yn £7.00 o flaen llaw neu £8.00 ar y drws. Gweler ein Tudalen Docynnau am fanylion.
21.07.2017


Cabaret Acwstic

Dave Morris Rebecca Parfitt The Rumblestrutters
Mae Dave Morris yn ganwr/cyfansoddwr o Gaerdydd. Mae 'i gerddoriaeth yn pontio sawl genre, o'r felan fudr trwy ganu gwlad i werin a roc.

Dysgodd ei hunan i ganu gitâr tra bod yn ei arddegau gan ddefnyddio dim ond tri chord, a datblygodd ei ddawn lleisiol mewn nosweithiau "meic agored" lle ddechreuodd arbrofi gyda'i gyfansoddiadau 'i hun.  Fe ddaeth yn fwy adnaybyddus fel un o'r aelodau blaengar y band Whistling Biscuits

Yn byw ym Mhenarth erbyn hyn, mae Dave yn rhannu'i amser rhwng gweithio'n unigol a gweithio gyda cherddorion sesiwn yn ei fand Dave Morris and the Knock, a ddaeth yn ail yn ddiweddar yng nghystadleuaeth Big Gig Caerdydd.  Mae nhw wedi rhyddhau EP, Done and Dusted yn ddiweddar, yn ogystal â'u fideo cyntaf, Little Lucifer, trwy Fieldgate Studios o Benarth.

Mae Dave hefyd yn aelod o'r prosiect aml-ganwr/cyfansoddwr, y Steelforks Band, sy'n canu'n rheolaidd yng Ngwyliau Cymru.


Mae Rebecca Parfitt yn dychwelyd i’r clwb i ddarllen rhagor o’i barddoniaeth wych.

Mae Rebecca wedi gweithio ym myd cyhoeddi ers naw mlynedd, yn dechrau’i gyrfa yn Llundain, yn gweithio gan amlaf mewn cylchgronau. Symudodd i Gaerdydd i astudio tuag at MA mewn Dysgu ac Arfer Ysgrifennu Creadigol yn 2009, ac erbyn hyn mae hi’n gweithio dros Llyfrau Seren.

Mae Rebecca hefyd yn fardd sy wedi cael ei chyhoeddi mewn nifer o gasgliadau a chylchgronau. Mae wedi bod ar restr fer gwobr Casgliad Barddoniaeth Debut Cinnamon Press, y Wobr Barddoniaeth Ryngwladol Bridport, a’r Wobr Gair Llafar John Tripp. Mae’n hoff iawn o’r dieithr, yr anesmwyth a’r macâbr.

Mae’i barddoniaeth wedi cael ei ddisgrifio fel "golewyrchu gyda chlirder, yn gwneud i’r byd beunyddiol o berthnasau gorlifo gyda syndod cythryblus”.

Yn ei hamser sbâr gellid dod o hyd iddi yn y syrcas, gan amlaf yn hongian wyneb i waered.


Mae'r Rumblestrutters yn cyflwyno cerddoriaeth blues, jazz a ragtime o gyfnod y Gwaharddiad yn yr UDA.

 Mae ffordd y band o ail-greu'r cerddoriaeth o'r cyfnod hwnnw rhwng y ddau ryfel byd, wedi ennill enw fel un o'r bandiau "gwreiddiau" mwyaf dilys a phoblogaidd o gwmpas heddiw, gydag uchafbwyntiau'n cynnwys perfformiadau serennog yng Ngŵyl Jazz Rhyngwladol Birmingham a Gŵyl Blues Caerloyw.

Wedi cychwyn pan ffeindiodd Jon Toft (llais, mandolin, banjo) jwg inc yng nghefn hen gwpwrdd, mae'r band o Abertawe yn cynnwys hefyd gitâr campus a llais Jonathan Nicholas, a Liam Ward ar harmonica, jwg a llais.

Mae setiau'r Rumblestrutters yn llawn caneuon am wirod anghyfreithlon, partïon trwy'r nos a Bacchanalia'n gyffredinol, i gyd o ffynhonell gerddorol gyfoethog. Byddan nhw'n dod â seiniau go iawn America o'r 20au a'r 30au i Benarth!

Tickets for this event are £7.00 in advance or £8.00 on the door. See our Tickets Page for details
15.09.2017

'Dyn ni ar gau ym mis Ionawr - digwyddiad nesaf Chwefror 16eg! Manylion i ddod yn fuan - Blwyddyn Newydd Dda!

19.01.2018


'Dyn ni ar ein gwyliau - We're on holiday!
'Dyn ni 'ffwrdd y mis yma, ond byddwn yn ôl ar Ddydd Gwener Chwefror 21ain - welwn ni chi yno!

We're away this month, but we're back on February 21st - see you then!


17.01.2020


We're closed for now - 'Dyn ni ar gau am rwan 
Due to current advice regarding the COVID-19 Coronavirus pandemic, we've cancelled all events for now
Yn dilyn cyngor am y pandemig COVID-19 Coronafeirws, 'dyn ni wedi dileu pob ddigwyddiad am rwan

20.03.2020